Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 37177/2011 Os-1959/14 , Stran 1056
VL 37177/2011 Os-1959/14
V izvršilni zadevi upnika Lami 2010, Vodovodne inštalacije, d.o.o., Planina 3, Kranj, oziroma njegovemu pravnemu nasledniku Nikolayu Nikolovu Tsvetanovu, Zk. Mladost 1 91 VH.A ET.4 AP.12, 1797 Sofija, Bolgarija, ki ga zastopa odvetnik Marko Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj, proti dolžnici Bernardi Šifrer, Francarija 28, Preddvor, ki jo zastopa odvetnik Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana, zaradi izterjave 9.828,93 EUR s pp, je sodišče postavilo pravnemu nasledniku upniku Nikolayu Nikolovu Tsvetanovu iz Bolgarije, začasnega zastopnika – odvetnika Marka Pauletiča iz Kranja, ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler upnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju dne 18. 3. 2014