Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 1867/2014 Os-1983/14 , Stran 1055
VL 1867/2014 Os-1983/14
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 1867/2014 z dne 10. 1. 2014, je bil dne 24. 2. 2014 v korist upnika: 1. Vera Cugelj, Odrga 18, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 2. Anica Glušič, Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 3. Barbara Gorenc, Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 4. Ana Krošl, Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 5. Rudolf Krošl, Rimska cesta 3, Trebnje, ki ga zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 6. Majda Miklič, Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 7. Dunja Miklič, Tubarjeva ulica 5, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 8. Olga Skubic, Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, 9. Stanka Žužek Hribar, Rimska cesta 3, Trebnje, ki jo zastopa Terca d.o.o., Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, opravljen rubež nepremičnine, in sicer dvosobnega stanovanja, v izmeri 55,77 m2, ki se nahaja v stavbi št. 823, št. stanovanja 6, del stavbe 31, k.o. 1422 Trebnje, na naslovu Rimska c. 3, Trebnje, last dolžnice Mojce Ajdišek, Rimska cesta 3, Trebnje. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Trebnjem dne 19. 3. 2014