Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

In 242/2013 Os-1904/14 , Stran 1055
In 242/2013 Os-1904/14
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Novem mestu, In 242/2013 z dne 12. 12. 2013, ki je postal pravnomočen dne 7. 1. 2014, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Nikole Trifunovića iz Novega mesta, opr. št. IZV 2013/01183 z dne 16. 1. 2014, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je trisobno stanovanje, velikosti 58,00 m2, v stanovanjski hiši, na naslovu Cesta brigad 13, Novo mesto, stoječi na parc. št. 151/44, k.o. 1455 Bršljin, št. stavbe 650, last dolžnice do ½, zarubljena v korist upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, zaradi izterjave 17.492,40 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Novem mestu dne 14. 3. 2014