Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 128446/2013 Os-1293/14 , Stran 1055
VL 128446/2013 Os-1293/14
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 128446/2013 z dne 30. 8. 2013, ki je 18. 9. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazin, opr. št. IZV 641/2013 z dne 12. 11. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje velikosti 51,90 m2 v 4. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, št. stavbe 1081, št. stanovanja 20, s skupnimi deli prostori, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnice Slobodanke Zukić, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 953,70 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 29. 1. 2014