Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 101-3/2014-2 Ob-1942/14 , Stran 1053
Št. 101-3/2014-2 Ob-1942/14
Statut z nazivom Pravila o organiziranosti in delovanju sindikata podjetja MTT TT-Melje, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-10-208/93-0800-11, z dne 25. 11. 1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 208/1993, z dne 25. 11. 1993 in spremembe statuta na podlagi odločbe številka 14100-0017/2000, z dne 17. 11. 1999, vpisana pod zaporedno številko 17/1999 z dne 17. 11. 1999, na podlagi odločbe številka 141-37/00, z dne 13. 12. 2000, vpisana pod zaporedno številko 37/2000, z dne 11. 12. 2000 in na podlagi odločbe številka 141-33/2002-112, vpisana pod zaporedno številko 33/2002, z dne 31. 7. 2002, se zbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 19. 3. 2014. S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Stupis Sindikat MTT Tekstil d.o.o., s sedežem Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor. Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 3/2014, z dne 19. 3. 2014.