Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 168.1-343/14 Ob-2090/14 , Stran 1045
Št. 168.1-343/14 Ob-2090/14
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: odpisana osnovna sredstva – tovorni vagoni. Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev. Lokacija: – različne lokacije po Sloveniji. Predmet prodaje obsega: – sklop 1; 53 specialno zaprtih vagonov, izločenih iz uporabe, – sklop 2; 107 navadno zaprtih vagonov, izločenih iz uporabe, – sklop 3; 6 vagonov ploščniki, izločenih iz uporabe, – sklop 4; 15 vagonov za prevoz avtomobilov, izločenih iz uporabe. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: – sklop 1; 331.200,00 EUR brez DDV-ja, – sklop 2; 477.500,00 EUR brez DDV-ja, – sklop 3; 30.600,00 EUR brez DDV-ja, – sklop 4; 97.500,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 6. 5. 2014 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 31 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 32 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.