Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 168.1-342/14 Ob-2089/14 , Stran 1045
Št. 168.1-342/14 Ob-2089/14
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Tovorni promet d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: odpisana osnovna sredstva – tovorni vagoni. Vrsta posla: prodaja osnovnih sredstev. Lokacija: – različne lokacije po Sloveniji. Predmet prodaje obsega: – 23 tovornih vagonov, izločenih iz uporabe. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 82.500,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 17. 4. 2014 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.