Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Ob-2122/14 , Stran 1044
Ob-2122/14
Državnotožilski svet na podlagi prvega in drugega odstavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju ZDT-1) objavlja
poziv
državnim tožilcem
k vložitvi prijav za dodelitev desetih državnih tožilcev na Specializirano državno tožilstvo RS (v nadaljevanju SDT RS). Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass. cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri dodelitvi upošteva: 1. trajanje državnotožilske službe, zlasti na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT RS; 2. pravnomočna ocena tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša od enega leta, in 3. dokazila o strokovnem usposabljanju oziroma izkušnjah na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT RS. Kandidati, ki imajo pravnomočno oceno tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša od enega leta, jo priložijo prijavi. Za kandidate, ki takšne ocene nimajo, se bo oceno pridobilo po uradni dolžnosti. Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva. Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako na ovojnici »Prijava na poziv na SDT RS«.
Državnotožilski svet RS