Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 110-16/2014 Ob-2131/14 , Stran 1036
Št. 110-16/2014 Ob-2131/14
Ministrstvo za pravosodje na podlagi 198.a člena in 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F in 47/12; ZDT-1) v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZDT-1, objavlja razpis za imenovanje državnih tožilcev na: – 3 prosta mesta okrožnih državnih tožilcev na Specializiranem državnem tožilstvu RS; in – 2 prosti mesti okrajnih državnih tožilcev na Specializiranem državnem tožilstvu RS. V skladu s prvim odstavkom 193. člena ZDT-1 se lahko na razpis prijavijo državni tožilci oziroma državne tožilke (v nadaljevanju: državni tožilec). Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter – kontaktno telefonsko številko. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata. Pri imenovanju se upošteva: 1. trajanje državnotožilske službe, zlasti na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT; 2. pravnomočna ocena tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša od enega leta in 3. dokazila o strokovnem usposabljanju oziroma izkušnjah na področju obravnavanja zadev iz pristojnosti SDT. Kandidati, ki imajo pravnomočno oceno tožilske službe o izpolnjevanju pogojev za napredovanje, ki ne sme biti starejša od enega leta, jo priložijo prijavi. Za kandidate, ki takšne ocene nimajo, se bo oceno pridobilo po uradni dolžnosti. Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa. Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana z oznako na ovojnici "Prijava za 110-16/2014".
Ministrstvo za pravosodje