Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 430-558/2013/81 Ob-2097/14 , Stran 1009
Št. 430-558/2013/81 Ob-2097/14
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programa oziroma izid javnega razpisa, št. 430-558/2013 za izvajanje usposabljanja uslužbencev iz področja integracije državljanov tretjih držav – medkulturni odnosi, dialog, kompetence, ki se financira iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 94/13, pod objavo Ob-4180/13, z dne 15. 11. 2013 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje usposabljanja iz področja medkulturnih odnosov, dialoga in kompetenc za okvirno 220 uslužbencev, ki sodelujejo pri procesu vključevanja državljanov tretjih držav ali neposredno sodelujejo v procesu informiranja državljanov tretjih držav ter izdelava kompleksne evalvacije. 3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega programa: za izvajanje programa usposabljanja uslužbencev iz področja integracije državljanov tretjih držav – medkulturni odnosi, dialog, kompetence je bila izbrana vloga prijavitelja ERGO INŠTITUT d.o.o., v vrednosti 18.689,90 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: sredstva za izvajanje predmetnega programa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav – letni program 2013 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve