Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 430-54/2014/8 Ob-2091/14 , Stran 999
Št. 430-54/2014/8 Ob-2091/14
Spremembe
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 7. 3. 2014 v Uradnem listu RS, št. 17/14 objavilo Javni razpis za izvajanje "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-54/2014, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe. Vse potencialne prijavitelje obveščamo, da se spremeni sedma alineja 3. točke objave javnega razpisa, in sicer se pravilno glasi: "– Vsebina programa v posamezni vlogi mora biti skladna z namenom javnega razpisa in ustrezati ciljni skupini, ter mora upoštevati aktivnosti, časovni in finančni okvir, določen v razpisni dokumentaciji;" Hkrati vas obveščamo, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Spremembe razpisne dokumentacije", z dne 27. 3. 2014.
Ministrstvo za notranje zadeve