Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

, Stran 414
Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2213263, ime in priimek pooblaščenca: Tamara Klinkon, šifra: 4124, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2325475, ime in priimek pooblaščenca: Šuštar Ivan, šifra: 3927, PE: Postojna; tip dokumenta: PO-ŽK-12/12, št. dokumenta: 08000437, ime in priimek pooblaščenca: Kralj Vikica, šifra: 0439, PE: Ljubljana; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2216257, ime in priimek pooblaščenca: Kogovšek Bizjak Andreja, šifra: 1092, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2202676, ime in priimek pooblaščenca: Poljak Iztok, šifra: 0672, PE: Postojna; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2404457, ime in priimek pooblaščenca: Ilišin Milan, šifra: 4948, PE: Postojna; tip dokumenta: 07-AOD-01/07, št. dokumenta: 00449001, ime in priimek pooblaščenca: Ojo Dolores, šifra: 1144, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2587558, ime in priimek pooblaščenca: Tina Markežič, šifra: 4709, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2595926, ime in priimek pooblaščenca: Završnik Stanka, šifra: 0951, PE: Celje; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1649952; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1649954–1649970; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2107509, ime in priimek pooblaščenca: Irena Cerkvenik Knapič, šifra: 3970, PE: Koper; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 75452; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 75485; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. dokumenta: 75486, ime in priimek pooblaščenca: Gec Sonja, šifra: 3956, PE: Postojna; tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 00006172–00006176; tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 00393691–00393695; tip dokumenta: 07-AKA-02/07, št. dokumenta: 1588960–1588964, ime in priimek pooblaščenca: Rančigaj Roman, šifra: 0705, PE: Celje; tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 0003311–003315; tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 00374376–00374380; tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 2280638–2280643, ime in priimek pooblaščenca: Štefan Gjerek, šifra: 1740, PE: Murska Sobota, tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 00003076; tip dokumenta: 07-AKA-01/07, št. dokumenta: 00374501, ime in priimek pooblaščenca: Dušan Horvat, šifra: 0300, PE: Murska Sobota; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2633298, ime in priimek pooblaščenca: Gregor Rožič, šifra: 4410, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: OBR.PV-02, št. dokumenta: 0049541, ime in priimek pooblaščenca: Langenvalter Erika, šifra: 4177, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2024725–2024730; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2084589; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2249506–2249530, ime in priimek pooblaščenca: Robert Pivk, šifra: 0657, PE: Nova Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2622144, ime in priimek pooblaščenca: Marinka Rupnik, šifra: 0731, PE: Nova Gorica. Ob-1313/14 Bencek Alen, Vukovski dol 8, Jarenina, študentsko izkaznico, št. E1068579, izdala FERI Maribor. m-2 Dobravec Miha, Ulica bratov Poglajen 19, Litija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnz-333046 DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16A, Vrhnika, licenco, GE005417/04863/010, za vozilo z registrsko številko LJ DVIG-V. gng-333065 Golob Igor, Javornik 38, Ravne na Koroškem, voznikovo kartico, številka 1070500026994000, izdajatelj Cetis d.d. gny-333047 Imamović Kemal s.p., Jurčkova cesta 154, Ljubljana, izvod licence, št. 0131901002 za osebno taxi vozilo, registrska številka LJ 74-8MH, izdana 12. 9. 2013, veljavna do 9. 9. 2018. gnz-333075 Klobasa Zalika, Zgornje Hoče 43C, Hoče, vozno karto, številka 1070500003566001, izdajatelj Cetis. gnp-333056 Korez Donat, Janževa gora 2, Selnica ob Dravi, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija Maribor, št. 0006060215. m-5 Košir Matic, Čolnišče 31, Zagorje ob Savi, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija, št. 2871595597286. gnd-333043 Kristančič Klemen, Šempas 38C, Šempas, voznikovo kartico, številka 1070500028253000, izdajatelj Cetis d.d. gnn-333058 Lebar Katja, Velika Polana 12A, Velika Polana, študentsko izkaznico, št. 18050665, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnj-333062 MATJAŽ JAKUP S.P., Grško 4, Ljubljana Šmartno, licenco št. 012415/002, za vozilo LJ UR-505 Iveco Stralis AS440S45T/FP-lT/3650, za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu. gnv-333050 MTS MIKŠA, d.o.o., Velike Rodne 29, Rogaška Slatina, licenco za vozilo, reg. št.: CE HM892, št. licence: 012283/002, izdana je bila 9. 12. 2013 in velja do 30. 1. 2018. gnq-333055 PPG - Helios d.o.o., Količevo 65, Domžale, štampiljko kvadratne oblike, z logom in naslednjim besedilom: PPG - Helios, družba za trženje avtomobilskih premazov d.o.o., številka 3. gnx-333048 Premuš Mitja, Jurčičeva 13, Ljutomer, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016503001, izdajatelj Cetis, Celje. gnc-333044 Ribič Vojko, Podvrh 27, Braslovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011614001, izdajatelj Cetis Celje. gnf-333041 SKEN d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, licenco št. GE006421/06753 in izvod licence GE006421/06753/001 za tovorno vozilo, z reg. oznako PO-ZA-896 in licenco št. GE006421/06753 in izvod licence GE006421/06753/002 za tovorno vozilo, z reg. oznako PO-ZA-851. gnu-333051 Stegel Matej, Planina 154, Planina, izkaznico vojnega veterana, št. 022138, izdajateljica Upravna enota Postojna. gnl-333060 Stojanovska Nastja, Tržaška cesta 143a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19437210, izdala Ekonomska fakulteta. gno-333057 Svetina Uroš, Borovška cesta 109,, Kranjska Gora, službeno izkaznico, št. 01827 vojaške policije, izdalo Ministrstvo za obrambo. gnw-333049 Zajc Denis, Njiverce vas 37E, Kidričevo, študentsko izkaznico, št. 01275733783359104, izdala Univerza v Maribor. gnm-333059