Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

N 46/2013 Os-1193/14 , Stran 413
N 46/2013 Os-1193/14
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Ljudmile Cigoj, Vitovlje 70/č, Šempas, ki jo zastopa odv. Vida Mali Lemut, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Valetič Iva Jožefa, pok. Ivana, z zadnjim stalnim bivališčem v Nemčiji, ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu. O pogrešanem razen podatka, da se je rodil dne 14. 3. 1939 v Batujah ter izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek. Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Valetič Iva Jožefa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici dne 9. 1. 2014