Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

N 81/2012 Os-4521/13 , Stran 413
N 81/2012 Os-4521/13
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: dediči po pok. Angeli Rojc, Podgorje 35 A, Podgorje, zoper nasprotnega udeleženca: Antona Koren, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič, Podvozna cesta 12, Portorož, zaradi razglasitve pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po opravljenem naroku dne 15. 10. 2013, sklenilo: uvede se postopek za razglasitev nasprotnega udeleženca Antona Korena, roj. 14. 1. 1875, neznanega bivališča, za mrtvega. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru dne 15. 10. 2013