Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

D 265/1960 Os-1144/14 , Stran 413
D 265/1960 Os-1144/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zaradi izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pok. Jožefu Marcola, sin Jakoba, roj. 12. 10. 1879, ki je umrl 15. 9. 1960, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Logje 70/7, Breginj. K dedovanju po zakonu so poklicani dediči prvega dednega reda, med njimi tudi dediči zapustnikovega sina Ludvika Marcola, ki je leta 1963 odšel v Avstralijo. Glede na to, da sodišče nima nobenih podatkov o tem, kdo bi bili zakoniti dediči zapustnika, s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine. Če se po poteku enega leta od objave oklica ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojnega, ki jo predstavlja skupni delež pri nepremičninah v k.o. Logje in k.o. Robidišče, ki sodi v Agrarno skupnost Logje - Robidišče, dodelilo zakonitim dedičem, ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 23. 12. 2013