Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

D 382/2012 Os-4603/13 , Stran 412
D 382/2012 Os-4603/13
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Vjekoslavu Kosu, roj. 4. 9. 1922, državljanu RS, vdovcu, umrlem 1. 5. 2012, nazadnje stanujočem Hafnerjeva pot 21, Kranj. Zapustnik je s svojim premoženjem oporočno razpolagal, ob smrti pa je bil vdovec in ni imel otrok. Starši so umrli pred njim, imel pa je sestro Anko Noč, ki je umrla pred njim in zapustila Vincencija Noča in Ireno Petrič, ki oba še živita. Oporočna dediča, pranečaka razpolagata s podatkom o naslovu Vincencija Noča, nimata pa podatkov o tem, kje živi njuna mati Irena Petrič, saj z njo nimata stika že 22 let. Zapustnik je imel tudi sestro Vikico, ki je živela v Novi Gradiški in je imela potomce, vendar podatkov o njih ni. Imel pa je zapustnik tudi polbrata Vladimirja Kosa, ki je oporoko priznal in ni uveljavljal nujnega dednega deleža. Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih oziroma o njihovem prebivališču, da bi jih lahko pozvalo na izjavo v zvezi z oporoko. Zato sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku navedenega roka bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju dne 29. 11. 2013