Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

II P 1299/2013 Os-1225/14 , Stran 412
II P 1299/2013 Os-1225/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici mag. Suzani Husar Dobravec, v pravdni zadevi tožeče stranke: Bojane Hajdinjak, Omahnova ulica 35, Ljubljana, ki jo zastopa Andreja Gross Gutnik, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko: Matevž Kralj, Breg 13, Novo mesto, zaradi plačila 3.045,53 EUR s pripadki, 21. 1. 2014 sklenilo: toženi stranki Matevžu Kralju, neznanega prebivališča, se postavlja začasnega zastopnika, odvetnika Marka Ravnika, Kersnikova 6, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 3.045,53 EUR s pripadki. Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 21. 1. 2014