Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

VL 42498/2012 Os-1182/14 , Stran 412
VL 42498/2012 Os-1182/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d. dvojezična firma: Banka Koper d.d. – s.p.a., Pristaniška ulica 14, Koper – Capodistria, ki jo zastopa Gregor Kofol, Pristaniška ulica 14, Koper – Capodistria, proti dolžnici Metodi Nikolovski, Pobeška cesta 12, Koper, ki jo zastopa odv. zač. zast. Viktor Juhant, mag., Marušičeva ul. 5, Koper, zaradi izterjave 3.326,90 EUR, sklenilo: dolžnici Metodi Nikolovski, Pobeška cesta 12, Koper, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Viktor Juhant, Marušičeva 5, Koper. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 12. 2013