Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

N 117/2011 Os-1181/14 , Stran 411
N 117/2011 Os-1181/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi, začeti na predlog Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki jih zastopa odvetnik Bojan Župevec iz Ljubljane, Hrvatski trg 3, ob udeležbi udeležencev, navedenih v predlogu predlagatelja z dne 15. 3. 2011 in ostalih udeležencev, ki jim je bila dopuščena udeležba s sklepom sodišča pri vzpostavitvi etažne lastnine na stavbi z identifikacijsko oznako 1727-167, na naslovu Poljanska cesta 23, 25 in 31 in Poljanski nasip 30 in 32 v Ljubljani, dne 15. 1. 2014, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Pogodba o odplačnem prenosu pravice uporabe in upravljanja z dne 6. 3. 1981. Predmet pogodbe: poslovni prostori v objektu A, v skupni izmeri 1652,60 m2, na naslovu Poljanska cesta 31. Po izpisku iz katastra stavb predmetni poslovni prostori predvidoma predstavljajo posamezne dele z naslednjimi identifikacijskimi oznakami: 1727-167-152 (skladišča, v izmeri 85,50 m2), 1727-167-295 (skladišča, v izmeri 141,70 m2), 1727- 167-296 (skladišča, v izmeri 87,7 m2), 1727- 167-303 (poslovni prostor, v izmeri 516,4 m2), 1727- 167-304 (klet–nakladalna rampa, v izmeri 6 m2), 1727-167-308 (poslovni prostor, v izmeri 815,3 m2), – oseba, ki jo je izstavila: DO Slovenijales – Trgovina, Ljubljana, Beethovnova 11, TOZD Proles – uvoz, izvoz, zastopstva in konsignacije, Ljubljana, Poljanska cesta 31, – oseba, v korist katere je izstavljena: DO Iskra Commerce TOZD Marketing, Ljubljana, Tržaška 49, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Pogodba neznanega datuma. Predmet pogodbe: poslovni prostori v objektu na naslovu Poljanska cesta 31. – oseba, ki jo je izstavila: Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, – oseba, v korist katere je izstavljena: DO Slovenijales – Trgovina, Ljubljana, Beethovnova 11, TOZD Proles – uvoz, izvoz, zastopstva in konsignacije, Ljubljana, Poljanska cesta 31, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik listine oziroma overjen prepis, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 1. 2014