Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

In 29/2013 Os-4379/13 , Stran 411
In 29/2013 Os-4379/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. In 29/2013 z dne 24. 4. 2013, ki je dne 21. 5. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marka Tomazin, opr. št. IZV 305/2013 z dne 3. 6. 2013, nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje v velikosti 84,22 m2, v večstanovanjski hiši, v 3. nadstropju, Ulica Gustla Štravsa 1, Jesenice, stanovanje 16, številka stavbe 1881, s skupnimi prostori, last dolžnika Gorana Ivanovića, zarubljena v korist upnice Katarine Anakiev, Alojza Travna 23, Jesenice, zaradi izterjave 16.000,00 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 28. 11. 2013