Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 843-13/2014-1 Ob-1302/14 , Stran 395
Št. 843-13/2014-1 Ob-1302/14
Na podlagi 134. člena Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98, 25/00, 38/01 in 66/06), Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje objavlja
javni poziv
za predložitev vlog za imenovanje izvajalcev tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vabi k sodelovanju fizične osebe, gospodarske družbe ter samostojne podjetnike, ki bodo imenovani za izvajalce tehničnih preizkusov zaklonišč in izvajalce kontrolnih preizkusov zaklonišč. Vloga za imenovanje za izvajalce tehničnih in kontrolnih pregledov zaklonišč mora vsebovati: – vrsta pregleda za katerega se vlagatelj prijavlja (tehnični pregled, kontrolni pregled); – naziv gospodarske družbe, zavoda ali samostojnega podjetnika in njegov naslov – sedež; – dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra oziroma overjena fotokopija priglasitvenega lista s.p.), iz katerega mora biti razvidna dejavnost za opravljanje tehničnih in kontrolnih pregledov zaklonišč; – veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) /ZGD-1-UPB3/, (Uradni list RS, št. 65/09, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13); – ime in priimek ter stalno bivališče oseb – strokovnjakov, ki bodo kot izvedenci opravljali tehnične in kontrolne preizkuse zaklonišč, z navedbo vrste zaposlitve pri vlagatelju; – dokazila o strokovni usposobljenosti strokovnjakov, z navedbami referenc; – cenik storitev, iz katerega naj bo razvidna končna bruto cena tehničnega pregleda zaklonišča izvedenega po Navodilu o ugotovitvah tehničnega preizkusa zaklonišča oziroma bruto cena kontrolnega pregleda zaklonišča izvedenega po Navodilu o ugotovitvah kontrolnega preizkusa zaklonišča z vsemi vključenimi stroški. Ponudbe pričakujemo v 15 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Dodatne informacije lahko dobite po tel. 02/882-62-15. O izbiri bomo vlagatelje obvestili v 20 dneh po zaključku sprejemanja vlog.
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje