Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 14S00120 Ob-1373/14 , Stran 394
Št. 14S00120 Ob-1373/14
Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, na podlagi določil 16. člena Sklepa o ustanoviti Nacionalnega laboratorija za zdravje,okolje in hrano, objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje, določene v aktu o ustanovitvi: – imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, – imeti mora specializacijo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije,higiene ali mikrobiologije oziroma drugo podiplomsko izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije, – imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih. Kandidat za direktorja mora svoji kandidaturi priložiti program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Mandat direktorja traja 4 leta. Po poteku mandata je lahko ponovno imenovan. Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, tj. Vlade Republike Slovenije. Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave tega razpisa na naslov: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. Prijava naj bo v zaprti kuverti z oznako: »Razpisni komisiji – Za razpisano mesto direktorja«. Prijavi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega razpisa ter program dela in razvoja zavoda za obdobje njegovega mandata. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.
Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

AAA Zlata odličnost