Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Ob-1333/14 , Stran 393
Ob-1333/14
Svet zavoda Zdravstveni dom Piran na podlagi 23. člena Statuta JZ Zdravstveni dom Piran in sklepa 68. reden seje sveta zavoda z dne, 29. 1. 2014, razpisuje delovno mesto direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Piran. Poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje skladno s statutom: – da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske in pravne smeri, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodilnem delovnem mestu, – da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik, – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica. Kandidat naj prijavi predloži program in razvoj zavoda. Mandat traja 4 leta in teče od dneva izdaje soglasja ustanovitelja k imenovanju. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošiljajo kandidati v 15 dneh po tej objavi na naslov: JZ Zdravstveni dom Piran, Cesta solinarjev 1, 6320 Portorož, z oznako »Za razpis«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko določenem roku.
JZ Zdravstveni dom Piran