Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 0096/2014 Ob-1314/14 , Stran 392
Št. 0096/2014 Ob-1314/14
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 13/96), 10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (Uradni list RS, št. 125/04 … 51/05), 26. in 28. do 30. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica (11. 5. 2006 … 26. 2. 2009, prečiščeno besedilo Intranet 24. 4. 2009) ter sklepa 2. redne seje sveta zavoda dne 27. 1. 2014 o pričetku postopka imenovanja direktorja, Svet Zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica, razpisuje delovno mesto direktorja zavoda. Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve: – univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri (VII/2), – opravljen specialistični izpit, – najmanj 5 let delovnih izkušenj zdravstvene smeri ustrezne dejavnosti zavoda, – dodatna funkcionalna znanja iz managementa, – državljanstvo Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa v ovojnici z oznako »Za razpis« na naslov: Svet zavoda, ZD Cerknica, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica. O izbiri bomo kandidata obvestili najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica