Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Ob-1304/14 , Stran 392
Ob-1304/14
Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj razpisuje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08) in Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96, 110/06) delovno mesto direktorja/direktorice. Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: – izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, – pedagoško-andragoška izobrazba, – strokovni izpit, – pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 20. maja 2014. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih razpisanih pogojev (dokazila o izobrazbi, pedagoško-andragoški izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu in delovnih izkušnjah, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, program vodenja zavoda za obdobje od 2014 do 2019 in kratek življenjepis) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj