Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014

Kazalo

762. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec, stran 2448.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 19/14) se v Prilogi 1 – Vrste objektov po namenu popravi naziv namenske rabe A/Av, tako da se pravilno glasi »A«, pod Enotno klasifikacijo vrst objektov (CC–SI) številka 24205 – Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, pa se pod stolpcem K1/K2 beseda »ne« nadomesti z besedo in številko »da(20)« ter pod legendo doda opomba z zaporedno številko 20, ki se glasi »dopustni le posegi in začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Št. 3500-0001/2008
Rogatec, dne 18. marca 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost