Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2014 z dne 30. 6. 2014

Kazalo

37. Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ-B), stran 246.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (MELRJ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-12
Ljubljana, dne 27. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE LISTINE O REGIONALNIH ALI MANJŠINSKIH JEZIKIH (MELRJ-B)
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih (Uradni list RS – MP, št. 17/00 in 7/07) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje listine skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in vsemi drugimi organi, pristojnimi za področja, ki jih ureja listina.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 009-01/14-3/12
Ljubljana, dne 19. junija 2014
EPA 2038-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost