Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014

Kazalo

4062. Tarifa o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, stran 10967.

Na podlagi petega in šestega odstavka 38. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 72/12) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za letno plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2015.
2. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti)
Vrednost točke za plačilo na podlagi dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti znaša 1,5 EUR.
3. člen
(vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo)
Vrednost točke za plačilo na podlagi vpisa v uradno evidenco ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo znaša 1,5 EUR.
4. člen
(priloga k tarifi)
5. člen
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015.
Št. 0100-2/2014/59
Ljubljana, dne 28. novembra 2014
EVA 2014-3340-0038
Franc Dolenc l.r.
Direktor
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 38100-8/2014/3, z dne 24. 12. 2014.