Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3390. Ugotovitev o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata, stran 8930.

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta Občine Cerknica na konstitutivni seji 6. 11. 2014 o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Cerknica Marku Ruparju, sprejeti na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), je Občinska volilna komisija Cerknica na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) na 14. seji, dne 6. 11. 2014,
u g o t o v i l a,
da mandat člana občinskega sveta Marka Ruparja, roj. 15. 4. 1954, stanujočega Begunje pri Cerknici 111a, 1382, Begunje pri Cerknici, preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke – SDS v 3. volilni enoti, in sicer na ime:
Marko Kranjc, roj. 22. 4. 1971, Dobec 3, 1382 Begunje pri Cerknici.
Navedeni kandidat je 6. 11. 2014 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 041-001/2014
Cerknica, dne 6. novembra 2014
Predsednik
Robert Urbas l.r.

AAA Zlata odličnost