Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3382. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata, stran 8920.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan obvestil Občinsko volilno komisijo Zagorje ob Savi, da ga je Blanka Šmit takoj po potrditvi mandata za člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi pisno obvestila, da bo še naprej zaposlena v občinski upravi. Opravljanje tega dela je v skladu s 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) nezdružljivo s funkcijo članice občinskega sveta,
– mandat članice Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi preide na naslednjo kandidatko z liste Zagorje gre naprej,
– je naslednja kandidatka na listi Zagorje gre naprej Nina Pečnik, roj. 10. 4. 1984, stalno prebivališče Jevšnikova ulica 4, Kisovec.
II.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je mandat članice Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjo kandidatko (pod zap. št. 18) z liste Zagorje gre naprej,
– je nova članica Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi za preostanek mandatne dobe Nina Pečnik, roj. 10. 4. 1984, stalno prebivališče Jevšnikova ulica 4, Kisovec, ki je 29. 10. 2014 podala pisno izjavo, da sprejema mandat.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2014
Zagorje ob Savi, dne 30. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta
Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik
občinske volilne komisije

AAA Zlata odličnost