Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3381. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata, stran 8919.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan obvestil Občinsko volilno komisijo Zagorje ob Savi, da ga je Rudi Medved takoj po potrditvi mandata za člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi pisno obvestil, da bo še naprej zaposlen v občinski upravi. Opravljanje tega dela je v skladu s 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta,
– mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi preide na naslednjega kandidata z liste Zagorje gre naprej,
– je naslednji kandidat na listi Zagorje gre naprej Vladimir Poredoš, roj. 1. 8. 1958, stalno bivališče Potoška vas 17b, Zagorje ob Savi.
II.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata (pod zap. št. 17) z liste Zagorje gre naprej,
– je novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi za preostanek mandatne dobe Vladimir Poredoš, roj. 1. 8. 1958, stalno bivališče Potoška vas 17b, Zagorje ob Savi, ki je 29. 10. 2014 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2014
Zagorje ob Savi, dne 30. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta
Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik
občinske volilne komisije

AAA Zlata odličnost