Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3380. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata, stran 8919.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, št. 032-6/2014 z dne 20. 10. 2014, s katerim je ugotovil, da so zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana občinskega sveta in župana in podane izjave Matjaža Švagana, da sprejema mandat za župana Občine Zagorje ob Savi, nastali razlogi za prenehanje mandata članu občinskega sveta Matjažu Švaganu, stanujočemu, Izlake 19, Izlake kot članu občinskega sveta z liste Zagorje gre naprej,
– mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi preide na naslednjega kandidata z liste Zagorje gre naprej,
– je naslednji kandidat na listi Zagorje gre naprej Franc Kukovica, roj. 30. 9. 1948, stalno bivališče Pečarjeva ulica 14, Zagorje ob Savi.
II.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi prešel na naslednjega kandidata (pod zap. št. 16) z liste Zagorje gre naprej,
– je novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi za preostanek mandatne dobe Franc Kukovica, roj. 30. 9. 1948, stalno bivališče Pečarjeva ulica 14, Zagorje ob Savi, ki je 29. 10. 2014 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2014
Zagorje ob Savi, dne 30. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta
Sašo Ostrožnik l.r.
Predsednik
občinske volilne komisije

AAA Zlata odličnost