Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3379. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata občinskega svetnika Občine Vipava na naslednjo kandidatko, stran 8919.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Vipava št. 0415-0013/2014-19 z dne 23. 10. 2014, da je Princes Ivanu prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Vipava ter na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) je Občinska volilna komisija na seji dne 5. 11. 2014 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Mandat občinskega svetnika Občine Vipava preide na naslednjo kandidatko v 1. volilni enoti z istoimenske liste Lista Ivana Princesa za razvoj, in sicer:
Natašo Praček Uršič, roj. 10. 6. 1966, Glavni trg 14, 5271 Vipava.
Kandidatka je na poziv Občinske volilne komisije Občine Vipava dne 3. 11. 2014 podala pisno izjavo, da sprejema mandat.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0415-0013/2014-22
Vipava, dne 5. novembra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije
Marjan Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost