Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3370. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, stran 8910.

Na podlagi 37.a in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) ter na podlagi izjave da sprejema funkcijo župana, je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 1. seji dne 3. 11. 2014 sprejel naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
1.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto ugotavlja, da so zaradi nastopa funkcije župana Mestne občine Novo mesto, ki ni združljiva s funkcijo člana Občinskega sveta, nastali razlogi za prenehanje mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto Gregorju Macedoniju.
2.
Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa.
3.
Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto na podlagi tega sklepa izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na Listi Gregorja Macedonija.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-8/2014-11
Novo mesto, dne 3. novembra 2014
Predsedujoči
Občinskemu svetu
Mestne občine Novo mesto
mag. Miroslav Berger l.r.

AAA Zlata odličnost