Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3369. Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana Mestne občine Novo mesto, stran 8910.

Na podlagi 90. člena v zvezi s 108. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13), 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13), izdanega poročila Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu drugega kroga volitev župana Mestne občine Novo mesto, št. 041-26/2014 z dne 21. 10. 2014, ter potrdila Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izvolitvi župana Mestne občine Novo mesto je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 1. seji dne 3. 11. 2014 sprejel
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o izvolitvi župana Mestne občine Novo mesto
1.
Na rednih volitvah 19. oktobra 2014 za župana Mestne občine Novo mesto je izvoljen Gregor Macedoni, roj. 15. 2. 1973, stanujoč Novo mesto, Drska 65B.
2.
Zoper poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev ter izdano potrdilo o izvolitvi Gregorja Macedonija za župana Mestne občine Novo mesto ni bilo vložene pritožbe.
3.
Izvoljeni kandidat Gregor Macedoni, zato 4. novembra 2014 nastopi funkcijo župana Mestne občine Novo mesto.
4.
Ta ugotovitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9001-8/2014-10
Novo mesto, dne 3. novembra 2014
Predsedujoči
Občinskemu svetu
Mestne občine Novo mesto
mag. Miroslav Berger l.r.

AAA Zlata odličnost