Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3364. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Križevci, stran 8904.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB3 in 45/08 – odločba US, 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Križevci na 7. seji dne 9. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Občine Križevci
Na rednih lokalnih volitvah dne 5. 10. 2014 je v Občini Križevci imelo volilno pravico 2962 volivcev. V nadaljevanju podajamo poročilo o izidu rednih volitev župana in članov občinskega sveta.
 
I. IZID VOLITEV ŽUPANA OBČINE KRIŽEVCI
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je imelo v Občini Križevci volilno pravico 2962 volivcev.
GLASOVALO je 1736 volivcev ali 58,61 % od vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico.
ODDANIH je bilo 1735 glasovnic.
NEVELJAVNIH je bilo 10 glasovnic.
VELJAVNIH je bilo 1725 glasovnic.
Kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov:
+------+-----------------+--------+--------+
| Zap. |Ime in priimek  | Število|Odstotek|
| št. |kandidata    | glasov | glasov |
+------+-----------------+--------+--------+
| 1  |Miran ROS    |  430 |24,93 % |
+------+-----------------+--------+--------+
| 2  |mag. Branko BELEC| 1295 |75,07 % |
+------+-----------------+--------+--------+
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat za župana Občine Križevci mag. Branko BELEC, na volitvah dne 5. 10. 2014, dobil večino veljavnih glasov, zato je za župana Občine Križevci izvoljen:
mag. Branko BELEC, rojen 6. 5. 1967, stanujoč Lukavci 55, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
 
II. IZID VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI
Na volitvah dne 5. oktobra 2014 je v Občini Križevci imelo volilno pravico 2962 volivcev, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta Občine Križevci v volilni enoti št. 1: 1290 volivcev, v volilni enoti št. 2: 1672 volivcev.
GLASOVALO je skupno 1736 volivcev, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta Občine Križevci v volilni enoti št. 1: 785 volivcev, v volilni enoti št. 2 pa: 951 volivcev.
ODDANIH je bilo skupno 1736 glasovnic, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta Občine Križevci v volilni enoti št. 1: 785 glasovnic, v volilni enoti 2 pa 951 glasovnic.
NEVELJAVNIH je bilo skupno 48 glasovnic, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta Občine Križevci v volilni enoti št. 1: 25 glasovnic, v volilni enoti št. 2 pa 23 glasovnic.
VELJAVNIH je bilo skupno 1688 glasovnic, in sicer od tega za volitve članov Občinskega sveta Občine Križevci v volilni enoti št.1: 760 glasovnic, v volilni enoti št. 2 pa 928 glasovnic.
A.
Posamezne liste kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v Občini Križevci so dobile, na ravni celotne občine, naslednje število glasov:
+------+-------------------+-----------+-----------+
| Zap. |   Ime liste   | Št.vel. |   %   |
| št. |          | glasov  | glasov  |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 3  |SD – SOCIALNI   |  403  | 23,874  |
|   |DEMOKRATI     |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 7  |SLS – SLOVENSKA  |  390  | 23,104  |
|   |LJUDSKA STRANKA  |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 1  |DeSUS       |  285  | 16,884  |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 4  |SMC – STRANKA MIRA |  232  | 13,744  |
|   |CERARJA      |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 6  |SDS – SLOVENSKA  |  202  | 11,967  |
|   |DEMOKRATSKA    |      |      |
|   |STRANKA      |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 5  |ZL – ZDRUŽENA   |  103  |  6,102  |
|   |LEVICA       |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 2  |NSi – NOVA     |  60   |  3,555  |
|   |SLOVENIJA –    |      |      |
|   |KRŠČANSKI     |      |      |
|   |DEMOKRATI     |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 8  |ZaAB – ZAVEZNIŠTVO |  13   |  0,770  |
|   |ALENKE BRATUŠEK  |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
B.
Posamezne liste kandidatov za redne volitve članov Občinskega sveta v Občini Križevci so dobile, po volilnih enotah, naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA št. 1
+------+-------------------+-----------+-----------+
| Zap. |   Ime liste   | Št. vel. |   %   |
| št. |          |  glasov |  glasov |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 1  |DeSUS –      |  151  |  19,87  |
|   |DEMOKRATIČNA    |      |      |
|   |STRANKA UPOKOJENCEV|      |      |
|   |SLOVENIJE     |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 2  |NSi – NOVA     |   22  |  2,89  |
|   |SLOVENIJA –    |      |      |
|   |KRŠČANSKI DEMOKRATI|      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 3  |SD – SOCIALNI   |  143  |  18,82  |
|   |DEMOKRATI     |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 4  |SMC – STRANKA MIRA |  103  |  13,55  |
|   |CERARJA      |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 5  |ZL – ZDRUŽENA   |   51  |  6,71  |
|   |LEVICA       |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 6  |SDS – SLOVENSKA  |   76  |  10,00  |
|   |DEMOKRATSKA STRANKA|      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 7  |SLS – SLOVENSKA  |  201  |  26,45  |
|   |LJUDSKA STRANKA  |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
| 8  |ZaAB – ZAVEZNIŠTVO |   13  |  1,71  |
|   |ALENKE BRATUŠEK  |      |      |
+------+-------------------+-----------+-----------+
VOLILNA ENOTA št. 2
+------+-------------------+-----------+------------+
| Zap. |   Ime liste   | Št. vel. |   %   |
| št. |          |  glasov |  glasov  |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  1 |DeSUS –      |  134  |  14,44  |
|   |DEMOKRATIČNA    |      |      |
|   |STRANKA      |      |      |
|   |UPOKOJENCEV    |      |      |
|   |SLOVENIJE     |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  2 |NSi – NOVA     |   38  |  4,09  |
|   |SLOVENIJA –    |      |      |
|   |KRŠČANSKI     |      |      |
|   |DEMOKRATI     |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  3 |SD – SOCIALNI   |  260  |  28,02  |
|   |DEMOKRATI     |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  4 |SMC – STRANKA MIRA |  129  |  13,90  |
|   |CERARJA      |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  5 |ZL – ZDRUŽENA   |   52  |  5,60  |
|   |LEVICA       |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  6 |SDS – SLOVENSKA  |  126  |  13,58  |
|   |DEMOKRATSKA    |      |      |
|   |STRANKA      |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
|  7 |SLS – SLOVENSKA  |  189  |  20,37  |
|   |LJUDSKA STRANKA  |      |      |
+------+-------------------+-----------+------------+
V skladu z določili 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) je najprej na osnovi izračunanih količnikov po Hareju bilo podeljenih 6 direktnih mandatov, in sicer 3 mandati v volilni enoti 1 in 3 mandati v volilni enoti 2. Mandati za občinski svet po volilnih enotah in ostanki po Harejevem količniku so sledeči:
 
VOLILNA ENOTA št. 1
Št. mandatov: 6 količnik: 126,67
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
| Glasov |  %  | Mandati|  %  | Št. |   Ime liste   |
|    | glasov |    | ostan. |    |          |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  151 | 19,87 |  1  | 19,21 |  1  |DeSUS       –|
|    |    |    |    |    |DEMOKRATIČNA    |
|    |    |    |    |    |STRANKA      |
|    |    |    |    |    |UPOKOJENCEV    |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  22  | 2,89 |  0  | 17,37 |  2  |NSi – NOVA     |
|    |    |    |    |    |SLOVENIJA –    |
|    |    |    |    |    |KRŠČANSKI     |
|    |    |    |    |    |DEMOKRATI     |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  143 | 18,82 |  1  | 12,89 |  3  |SD –    SOCIALNI|
|    |    |    |    |    |DEMOKRATI     |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  103 | 13,55 |  0  | 81,32 |  4  |SMC – STRANKA MIRA|
|    |    |    |    |    |CERARJA      |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  51  | 6,71 |  0  | 40,26 |  5  |ZL – ZDRUŽENA   |
|    |    |    |    |    |LEVICA       |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  76  | 10,00 |  0  | 60,00 |  6  |SDS –   SLOVENSKA|
|    |    |    |    |    |DEMOKRATSKA    |
|    |    |    |    |    |STRANKA      |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  201 | 26,45 |  1  | 58,68 |  7  |SLS –   SLOVENSKA|
|    |    |    |    |    |LJUDSKA STRANKA  |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
|  13  | 1,71 |  0  | 10,26 |  8  |ZaAB – ZAVEZNIŠTVO |
|    |    |    |    |    |ALENKE BRATUŠEK  |
+--------+--------+--------+--------+-------+-------------------+
VOLILNA ENOTA št. 2
Št. mandatov: 7 količnik: 132,57
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
| Glasov |% glasov| Mandati|% ostan.| Št.  |  Ime liste   |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  134 | 14,44 |  1  | 1,08 |  1  |DeSUS      –|
|    |    |    |    |    |DEMOKRATIČNA   |
|    |    |    |    |    |STRANKA      |
|    |    |    |    |    |UPOKOJENCEV    |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  38  | 4,09 |  0  | 28,66 |  2  |NSi – NOVA    |
|    |    |    |    |    |SLOVENIJA –    |
|    |    |    |    |    |KRŠČANSKI     |
|    |    |    |    |    |DEMOKRATI     |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  260 | 28,02 |  1  | 96,12 |  3  |SD –   SOCIALNI|
|    |    |    |    |    |DEMOKRATI     |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  129 | 13,90 |  0  | 97,31 |  4  |SMC – STRANKA MIRA|
|    |    |    |    |    |CERARJA      |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  52  | 5,60 |  0  | 39,22 |  5  |ZL – ZDRUŽENA   |
|    |    |    |    |    |LEVICA      |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  126 | 13,58 |  0  | 95,04 |  6  |SDS –  SLOVENSKA|
|    |    |    |    |    |DEMOKRATSKA    |
|    |    |    |    |    |STRANKA      |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
|  189 | 20,37 |  1  | 42,56 |  7  |SLS –  SLOVENSKA|
|    |    |    |    |    |LJUDSKA STRANKA  |
+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
Preostalih 7 mandatov (občinski svet šteje skupno 13 članov), ki niso bili razdeljeni neposredno (direktno) v volilnih enotah, se je v skladu z določili 16. in 17. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) razdelilo na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so nastopale v obeh volilnih enotah – po d'Hondtovem sistemu. Istoimenskim listam je pri delitvi mandatov na ravni občine dodeljeno toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile neposredno (direktno) v volilnih enotah.
Kriterij za delitev mandatov istoimenskim listam v volilnih enotah po d' Hondtu je bil največji ostanek glasov po Harejevem količniku v razmerju do količnika v volilnih enotah.
+-------------+---------------+---------------------------------+
|  Zap. št. |  Količnik  |Ime liste            |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   1   |   403.00  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   2   |   390.00  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   3   |   285.00  |DeSUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|       |        |UPOKOJENCEV SLOVENIJE      |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   4   |   232.00  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   5   |   202.00  |SDS –   SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|       |        |STRANKA             |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   6   |   201.50  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   7   |   195.00  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   8   |   142.50  |DeSUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|       |        |UPOKOJENCEV SLOVENIJE      |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   9   |   134.33  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   10   |   130.00  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   11   |   116.00  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA    |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   12   |   103.00  |ZL – ZDRUŽENA LEVICA       |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   13   |   101.00  |SDS –   SLOVENSKA DEMOKRATSKA |
|       |        |STRANKA             |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   14   |   100.75  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   15   |   97.50   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   16   |   95.00   |DeSUS  – DEMOKRATIČNA STRANKA  |
|       |        |UPOKOJENCEV SLOVENIJE      |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   17   |   80.60   |SD – SOCIALNI DEMOKRATI     |
+-------------+---------------+---------------------------------+
|   18   |   78.00   |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA |
+-------------+---------------+---------------------------------+
Na zgoraj navedeni podlagi so bili podeljeni mandati naslednjim listam, kot sledi:
+---------------------------------------------------------------+
|      VOLILNA ENOTA št. 1 – skupno 6 mandatov      |
+------+----------------------------+------------+--------------+
| Zap. |Ime liste          | Direktni | Mandati po |
| št. |              |  mandat  |  d'Hondtu  |
+------+----------------------------+------------+--------------+
|  1 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA|   1   |       |
|   |UPOKOJENCEV         |      |       |
+------+----------------------------+------------+--------------+
|  3 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |   1   |       |
+------+----------------------------+------------+--------------+
|  4 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |      |    1   |
+------+----------------------------+------------+--------------+
|  5 |ZL – ZDRUŽENA LEVICA    |      |    1   |
+------+----------------------------+------------+--------------+
|  6 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA |      |       |
|   |STRANKA           |      |       |
+------+----------------------------+------------+--------------+
|  7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |   1   |    1   |
|   |STRANKA           |      |       |
+------+----------------------------+------------+--------------+

+---------------------------------------------------------------+
|      VOLILNA ENOTA št. 2 – skupno 7 mandatov      |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
| Zap. |Ime liste          | Direktni  | Mandati po |
| št. |              |  mandat  | d'Hondtu  |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
|  1 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA|   1   |       |
|   |UPOKOJENCEV         |       |       |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
|  3 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI   |   1   |   1   |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
|  4 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA |       |   1   |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
|  5 |ZL – ZDRUŽENA LEVICA    |       |       |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
|  6 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA |       |   2   |
|   |STRANKA           |       |       |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
|  7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA   |   1   |       |
|   |STRANKA           |       |       |
+------+----------------------------+-------------+-------------+
C.
Sestava občinskega sveta po listah na podlagi mandatov je sledeča:
+---------------------------------------------------------------+
|     SESTAVA OBČINSKEGA SVETA PO LISTAH (13 ČLANOV)    |
+--------+----------------------------------------+-------------+
| Zap. |Ime liste                |  Število  |
| št.  |                    | mandatov  |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|  3  |SD – SOCIALNI DEMOKRATI         |   3   |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|  7  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA     |   3   |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|  1  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |   2   |
|    |UPOKOJENCEV               |       |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|  4  |SMC – STRANKA MIRA CERARJA       |   2   |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|  6  |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA   |   2   |
+--------+----------------------------------------+-------------+
|  5  |ZL – ZDRUŽENA LEVICA          |   1   |
+--------+----------------------------------------+-------------+
Na podlagi navedenih postopkov so bili izvoljeni naslednji člani občinskega sveta:
1. Anton LOVRENČIČ, roj. 30. 12. 1943, stanujoč Lukavci 7b, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2. Tomaž HODNIK, roj. 4. 5. 1988, stanujoč Kokoriči 26, 9242 Križevci pri Ljutomeru
3. Anton MORAVEC, roj. 25. 3. 1961, stanujoč Lukavci 68, 9242 Križevci pri Ljutomeru
4. Timotej JAGODIČ, roj. 25. 3. 1994, stanujoč Ključarovci 28, 9242 Križevci pri Ljutomeru
5. Anton KŠELA, roj. 16. 6. 1957, stanujoč Berkovci 19, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
6. Anton PETOVAR, roj. 10. 12. 1953, stanujoč Kokoriči 16b, 9242 Križevci pri Ljutomeru
7. Frančiška RAKUŠA, roj. 23. 11. 1946, stanujoča Križevci 26a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
8. Andrej WEIS, roj. 16. 6. 1977, stanujoč Iljaševci 13, 9242 Križevci pri Ljutomeru
9. Branko SLAVINEC, roj. 19. 12. 1977, stanujoč Boreci 9a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
10. Tomaž OSTERC, roj. 5. 12. 1985, stanujoč Križevci 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru
11. mag. Hermina VRBANJŠAK, roj. 9. 8. 1974, stanujoča Križevci 109, 9242 Križevci pri Ljutomeru
12. Robert JELEN, roj. 27. 7. 1968, stanujoč Stara Nova vas 23, 9242 Križevci pri Ljutomeru
13. Bogomir GABERC, roj. 7. 9. 1957, stanujoč Stara Nova vas 51a, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
Št. 031-01/2014-OVK-1325
Križevci pri Ljutomeru, dne 9. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Križevci
Vlasta Osterc Kuhanec l.r.

AAA Zlata odličnost