Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3362. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica, stran 8902.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 34. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je župan Občine Ivančna Gorica dne 23. 10. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica
1.
Za podžupana Občine Ivančna Gorica se imenuje Tomaž Smole, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49, 1295 Ivančna Gorica.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja poklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2014-1
Ivančna Gorica, dne 23. oktobra 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost