Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3361. Poročilo o izidu rednih volitev občinskih svetov in župana v Občini Dobrna z dne 5. 10. 2014, stran 8901.

I. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na šesti seji, dne 7. 10. 2014, na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta v Občini Dobrna z dne 5. 10. 2014 ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 1809 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1114 volivcev ali 61,58 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1113 volivcev na voliščih, eden pa po pošti.
3. Oddanih je bilo 1114 glasovnic, od tega je bilo 1106 veljavnih glasovnic in neveljavnih 8 glasovnic.
4. Občinska volilna komisija je opravila ponovno štetje neuporabljenih glasovnic na volitvah v občinski svet za volilno enoto št. 2 – Lokovina, Loka pri Dobrni, da je preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora, v občinski svet za volilno enoto št. 6 – Vrba, da je preverila nejasen zapis na zapisniku volilnega odbora, in v občinski svet za volilno enoto št. 7 – Parož, Strmec nad Dobrno zaradi tesnega rezultata in števila neveljavnih glasovnic, ki bi morebiti lahko vplivale na rezultat glasovanja.
5. Posamezni kandidati za člane Občinskega sveta Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov:
Volilna enota št. 1 – Dobrna
+-----------------------+--------+--------+
|1. Salah Abbas     |  96  |22,48 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Stanislav Pečnik  |  71  |16,63 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Branka Gal     |  91  |21,31 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|4. Mojca Abbas     |  22  | 5,15 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|5. Andrej Kravos    |  54  |12,65 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|6. Ivan Štimulak    |  27  | 6,32 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|7. Danijel Šibanc   |  66  |15,45 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
Volilna enota št. 2 – Lokovina in Loka pri Dobrni
+-----------------------+--------+--------+
|1. Jože Lugarič    |  77  |62,60 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Mateja Kreuh    |  25  |20,33 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Marjana Dobovičnik |  21  |17,07 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
Volilna enota št. 3 – Vinska Gorica in Pristova
+-----------------------+--------+--------+
|1. Marija Ocvirk    |  55  |41,98 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Alenka Pušnik    |  49  |37,40 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Silvester Podlesnik |  27  |20,61 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
Volilna enota št. 4 – Klanc
+-----------------------+--------+--------+
|1. Jožef Polenek    |  23  | 8,88 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Branko Dobovičnik  | 131  |50,58 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Stanka Repas    |  52  |20,08 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|4. Jožef Podvršan   |  53  |20,46 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
Volilna enota št. 5 – Zavrh nad Dobrno in Brdce nad Dobrno
+-----------------------+--------+--------+
|1. Aleksander (Sandi) |  57  |35,40 % |
|Podpečan        | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Branko Brecl    |  68  |42,24 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Srečko Štraus    |  36  |22,36 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
Volilna enota št. 6 – Vrba
+-----------------------+--------+--------+
|1. Nataša Krajnc –   |  10  |12,20 % |
|Zakrajšek       | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Stanislav Božnik  |  39  |47,56 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Damian Žerjal    |  13  |15,85 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|4. Matej Zagrušovcem  |  20  |24,39 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
Volilna enota št. 7 – Parož in Strmec nad Dobrno
+-----------------------+--------+--------+
|1. Branko Ramšak    |  34  |32,69 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|2. Marta Javornik   |  34  |32,69 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
|3. Matej Bračič    |  36  |34,62 % |
|            | glasov |    |
+-----------------------+--------+--------+
5. Na podlagi 85. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da so bili v Občini Dobrna izvoljeni naslednji člani Občinskega sveta Občine Dobrna:
v volilni enoti št. 1: Salah Abbas, Dobrna 14 B, Dobrna, roj. 13. 3. 1967, in Branka Gal, Dobrna 12 B, Dobrna, roj. 1. 7. 1964;
v volilni enoti št. 2: Jože Lugarič, Lokovina 20 B, Dobrna, roj. 17. 3. 1979;
v volilni enoti št. 3: Marija Ocvirk, Vinska Gorica 26 A, Dobrna, roj. 30. 4. 1955;
v volilni enoti št. 4: Branko Dobovičnik, Klanc 40, Dobrna, roj. 26. 9. 1955;
v volilni enoti št. 5: Branko Brecl, Brdce nad Dobrno 2 A, Dobrna, roj. 13. 12. 1953;
v volilni enoti št. 6: Stanislav Božnik, Vrba 13, Dobrna, 4. 2. 1959;
v volilni enoti št. 7: Matej Bračič, Strmec nad Dobrno 29, Dobrna, roj. 24. 10. 1983.
 
II. Občinska volilna komisija Občine Dobrna je na svoji šesti seji, dne 7. 10. 2014 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana v Občini Dobrna z dne 5. 10. 2014 ugotovila:
1. V volilne imenike na območju Občine Dobrna je vpisanih 1809 volilnih upravičencev.
2. Svoj glas je na glasovanju oddalo 1114 volivcev ali 61,58 % vseh volivcev, ki so imeli pravico glasovati, in sicer 1113 volivcev na voliščih, eden pa po pošti.
3. Oddanih je bilo 1114 glasovnic, od tega je bilo 1104 veljavnih glasovnic in neveljavnih 10 glasovnic.
4. Posamezni kandidati župana Občine Dobrna so dobili naslednje število glasov:
+------------------------+------------+-----------+
|1. Nataša Krajnc-    | 353 glasov | 31,97 % |
|Zakrajšek        |      |      |
+------------------------+------------+-----------+
|2. Martin Brecl     | 751 glasov | 68,03 % |
+------------------------+------------+-----------+
5. Na podlagi 107. člena Zakona o lokalnih volitvah je Občinska volilna komisija Občine Dobrna ugotovila, da je bil v Občini Dobrna za župana izvoljen naslednji kandidat:
Martin Brecl, Zavrh nad Dobrno 3 D, Dobrna, roj. 15. 10. 1957.
Št. 041-0001/2014-208 (OVK)
Dobrna, dne 7. oktobra 2014
Občinska volilna komisija
Občine Dobrna
mag. Mitja Podpečan l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost