Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3360. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt, stran 8901.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 5. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt
I.
V prvem odstavku 3. člena Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt (Uradni list RS, št. 55/13), se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo več kmetijskih objektov na parcelah št. 592/1 – del, 595 – del, 594 – del in 593 – del, vse k.o. 988 Spodnje Gorče.«
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 5. novembra 2014
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost