Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3353. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija za Sočo«, stran 8888.

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom ustanova Fundacija za Sočo, s sedežem Žagarjeva ulica 7, 5220 Tolmin, izdaja naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Fundacija za Sočo«
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova fundacija za Sočo«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV – 670/14 z dne 6. 8. 2014 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega dne 6. 8. 2014, v notarski pisarni notarke Jožice Škrk, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, pri notarski pomočnici in namestnici notarke Anji Škrk, s katerim so ustanovitelji: Miro Kristan, Žagarjeva ulica 7, 5220 Tolmin, Jana Podgornik, Modrejce 29b, 5216 Most na Soči, Primož Skrt, Modrej 10, 5216 Most na Soči in DUR – IUS, pravno svetovanje in druge storitve, d.o.o., Trg maršala Tita 7, 5220 Tolmin, ustanovili ustanovo:
– z imenom: Ustanova Fundacija za Sočo,
– s sedežem: Žagarjeva ulica 7, 5220 Tolmin,
– z imenom v angleškem jeziku: Soča River Foundation.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Delovanje ustanove je usmerjeno v sistematično upravljanje, koordinacijo in komunikacijo za trajnostno upravljanje povodja Soče, povezovanje, združevanje in spodbujanje deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja ter prebivalcev k aktivnemu sodelovanju in delovanju za trajnostno upravljanje povodja Soče, dvigovanje ravni znanja in ozaveščenosti o trajnostnem upravljanju povodja Soče ter skrb za razvoj in nabor primerov dobrih praks, modelov in orodij.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v višini 3.200,00 eurov.
4. Člani uprave so:
– Aleš Bizjak, Podgorska pot 1a, 1241 Kamnik,
– Janko Humar, Gregorčičeva ulica 20, 5220 Tolmin,
– Dušan Jesenšek, Modrej 26a, 5216 Most na Soči,
– Miro Kristan, Žagarjeva ulica 7, 5220 Tolmin in
– Alida Rejec, Kosovelova ulica 8a, 5000 Nova Gorica.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 007-455/2014
Ljubljana, dne 20. oktobra 2014
EVA 2014-2330-0208
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost