Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3346. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, stran 8882.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena in v zvezi z drugim odstavkom 34. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07, 50/08,17/09, 42/12, 46/13 in 29/14) se v prvem odstavku 3. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ministrstev, služb in uradov:
– trije predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– dva predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
– en predstavnik Ministrstva za finance,
– en predstavnik Ministrstva za zdravje,
– trije predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
– trije predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Ministrstva za pravosodje,
– en predstavnik Ministrstva za javno upravo,
– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-14/2014
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-1541-0007
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost