Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2014 z dne 14. 11. 2014

Kazalo

3345. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, stran 8882.

Na podlagi sedmega odstavka 4. člena in v zvezi z drugim odstavkom 34. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013
1. člen
V Odloku o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07, 50/08,17/09, 42/12, 46/13 in 29/14) se v prvem odstavku 3. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ministrstev, služb in uradov:
– trije predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– trije predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
– en predstavnik Ministrstva za finance,
– en predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– trije predstavniki Ministrstva za infrastrukturo,
– dva predstavnika Ministrstva za okolje in prostor,
– trije predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
– en predstavnik Ministrstva za kulturo,
– en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2014
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2014-1541-0006
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost