Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2957. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja, stran 7886.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, popr. – 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03), Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 82/03, 61/05) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 32. redni seji dne 15. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
1. člen
V prvem odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja (Uradni list RS, št. 73/08, 53/10) se besedilo: »Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti:« nadomesti z besedilom »Dejavnost zavoda, po standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu«.
2. člen
V 8. členu odloka se besedilo drugega odstavka, ki se glasi: »Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.« nadomesti z besedilom: »Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka lahko zavod opravlja tudi tržne dejavnosti, s katerimi pa dopolnjuje glavno dejavnost ali učinkoviteje izrablja sredstva, s katerimi upravlja, po standardni klasifikaciji dejavnosti:
I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi in
I/56.290 Druga oskrba z jedmi«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-6/2008
Škofja Loka, dne 15. maja 2014
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti