Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2014 z dne 3. 10. 2014

Kazalo

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica, stran 7883.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 22. redni seji dne 18. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 49/13) se spremeni 5. člen, tako da se glasi:
»Izbirne gospodarske javne službe, katerih izvajanje zagotavlja Občina Sodražica so:
1. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
2. pogrebna dejavnost,
3. urejanje javne razsvetljave,
4. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
5. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
6. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
7. dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
8. dejavnost oskrbe s paro in vročo vodo,
9. upravljanje z nepremičninami,
10. čiščenje in vzdrževanje objektov.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi Občinski svet Občine Sodražica.«
2. člen
V 15. členu se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»I. Občina Sodražica zagotavlja v okviru javnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o. izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
1. vzdrževanje občinskih cest,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov,
5. pogrebna dejavnost,
6. urejanje in čiščenje javnih površin,
7. upravljanje in urejanje javnih parkirišč,
8. urejanje in čiščenje javnih tržnic,
9. pokopališka dejavnost ter urejanje pokopališč,
10. upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti Občine Sodražica,
11. čiščenje in vzdrževanje objektov.
Komunala Ribnica izvaja gospodarske javne službe, navedene v prejšnjem odstavku, na celotnem območju Občine Sodražica.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. zadeve: 007-2/13
Sodražica, dne 19. septembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti