Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2608. Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6719.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09,113/09, 25/10, 67/10,105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14 in 52/14) se v 3. členu v preglednici izraz M011 spremeni tako, da se glasi:
»
+----+--------------+------------+---+-----------+--------+--+--+
|M011|prostovoljno |kolektivno | / |odtegljaj |v    |X | 0|
|  |dodatno    |dodatno   |  |od neto  |znesku | | |
|  |pokojninsko  |pokojninsko |  |plače 214. |premija | | |
|  |zavarovanje  |zavarovanje |  |člen ZPIZ-2|    | | |
|  |(PDPZ) –   |      |  |      |    | | |
|  |PORABLJENO  |      |  |      |    | | |
|  |ČRTANO    |      |  |      |    | | |
+----+--------------+------------+---+-----------+--------+--+--+
                                «.
2. člen
V četrtem odstavku 19. člena se črta četrta alineja.
3. člen
Priloga 1 uredbe se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
(1) Črtanje izraza M011 iz 3. člena uredbe se začne uporabljati s 1. januarjem 2015, do takrat pa se uporablja izraz M011, ki se glasi:
»
+----+--------------+------------+----+----------+-------+---+--+
|M011|prostovoljno |kolektivno | / |znižanje |v   | X |0 |
|  |dodatno    |dodatno   |  |bruto   |znesku |  | |
|  |pokojninsko  |pokojninsko |  |plače   |premija|  | |
|  |zavarovanje  |zavarovanje |  |     |    |  | |
|  |(PDPZ) po   |      |  |     |    |  | |
|  |ZPIZ-1    |      |  |     |    |  | |
+----+--------------+------------+----+----------+-------+---+--+
                                «.
(2) Ne glede na 2. člen uredbe se do 31. decembra 2014 uporablja izraz Z080, ki se glasi:
»
+-----+-----------------+---------------------------------------+
|Z080 |bruto plača in  |A010 + A020 + C (dodatki) + D (delovna |
|   |nadomestila   |uspešnost) + E (delo preko polnega   |
|   |         |delovnega časa) + O (dežurstvo preko  |
|   |         |polnega delovnega časa) + B      |
|   |         |(nadomestila) + G (nadomestila) + H  |
|   |         |(nadomestila) – M011 (prostovoljno   |
|   |         |dodatno pokojninsko zavarovanje    |
+-----+-----------------+---------------------------------------+
«.
(3) Do 31. decembra 2014 se na plačilni listi pri neto znesku prikaže tudi vrednost za vrsto izplačila M011, ker znižuje bruto plačo in s tem neto plačo (četrti odstavek 19. člena uredbe).
(4) Spremenjena priloga 1 te uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2015, do takrat pa se uporablja besedilo priloge 1, kot je določeno v prilogi 2 te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-26/2014
Ljubljana, dne 1. avgusta 2014
EVA 2014-1711-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost