Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1899. Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki, stran 5106.

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12), 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Občine Železniki Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 25. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja občinskih cest na krajevne skupnosti Občine Železniki
1. člen
(1) Na podlagi tega odloka opravljajo na območju Občine Železniki obvezno lokalno gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih javnih cest na svojem območju naslednje krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Davča,
– Krajevna skupnost Dolenja vas,
– Krajevna skupnost Dražgoše - Rudno,
– Krajevna skupnost Selca,
– Krajevna skupnost Sorica,
– Krajevna skupnost Železniki.
(2) Redno vzdrževanje občinskih cest obsega dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98).
2. člen
Krajevne skupnosti opravljajo javno službo iz prvega odstavka 1. člena tega odloka (v nadaljevanju: javna služba) v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 27/12 in dopolnitve), Odlokom o občinskih cestah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 38/12 in dopolnitve) in Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 8/10 in dopolnitve).
3. člen
(1) Krajevne skupnosti opravljajo javno službo po tem odloku v obsegu, ki ga določa program rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga sprejme občinski svet skupaj s proračunom občine.
(2) Krajevne skupnosti morajo pri uporabi sredstev, ki jih prejmejo iz občinskega proračuna za vzdrževanje cest, upoštevati program rednega vzdrževanja občinskih cest.
(3) Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest (letno in zimsko vzdrževanje) izdela strokovna služba občine, skupaj s krajevnimi skupnostmi in izvajalci, potrdi pa ga župan Občine Železniki.
4. člen
(1) Krajevne skupnosti izvajajo javno službo tako, da posamezna dela v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest poverijo usposobljenim fizičnim ali pravnim osebam v skladu z zakonom, ki ureja področje javnih naročil.
(2) Dela se lahko oddajo za celotno območje krajevne skupnosti, več krajevnih skupnosti skupaj ali za posamezne občinske ceste.
(3) Javni razpis za izbiro izvajalca posameznega sklopa vzdrževalnih del, s pooblastilom posamezne KS, lahko izvede tudi občinska uprava.
(4) Za redno vzdrževanje občinskih cest je kljub prenosu izvajanja na krajevne skupnosti odgovorna tudi občina kot lastnica javnega dobra – občinske ceste; enako velja tudi za odškodninsko odgovornost.
5. člen
(1) Krajevne skupnosti nimajo javnih pooblastil v zvezi z izdajanjem dovoljenj in soglasij po Zakonu o cestah in po Odloku o občinskih cestah v Občini Železniki.
(2) Krajevna skupnost lahko predlaga občinski upravi zaporo ceste, če obstajajo z Odlokom o občinskih cestah določeni razlogi.
6. člen
(1) Nadzor nad opravljanjem javne službe po tem odloku izvaja občinska uprava in pristojni občinski inšpektor.
(2) Krajevna skupnost mora omogočiti pooblaščeni osebi občinske uprave vpogled v vso dokumentacijo, ki se nanaša na opravljanje javne službe po tem odloku.
7. člen
Če krajevna skupnost ne more več opravljati javne službe po tem odloku, to sporoči županu praviloma najkasneje v roku 3 mesecev pred iztekom koledarskega leta. Krajevna skupnost mora javno službo redno opravljati, dokler občina ne določi drugega izvajalca, vendar največ 6 mesecev.
8. člen
(1) Občinski svet lahko odloči, da se za izvajanje javne službe iz tega odloka podeli koncesija. V tem primeru preneha pravica krajevne skupnosti, da izvaja javno službo po tem odloku, ko novi izvajalec prevzame opravljanje javne službe.
(2) Krajevna skupnost mora v primeru iz 6. člena in v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena brez odlašanja predati občini vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem javne službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2015.
Št. 015-3/2014-023
Železniki, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti