Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava, stran 5098.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 29. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Uradno glasilo 4/1996 in 5/2000)
1. člen
V 1. členu Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vipava (Uradno glasilo št. 4/1996 in 5/2000) se spremeni drugi odstavek z besedilom, tako, da se na novo glasi:
»Funkcionarjem in zaposlenim v organih Občine Vipava se med trajanjem mandata oziroma delovnega razmerja priznanj ne podeljuje, razen če svojo funkcijo oziroma delo opravljajo na način, da za to ne prejemajo nagrade oziroma plačila«.
2. člen
V 5. členu se doda nov, četrti odstavek z besedilom:
»Predlog za odvzem priznanja lahko poda vsakdo. Predlog se poda Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O odvzemu priznanja odloči Občinski svet Občine Vipava s sklepom. Sklep se vroči dobitniku priznanja s pozivom, naj prejeto priznanje vrne Občini Vipava.«
3. člen
V 7. členu odloka se besedo: »pet« črta in nadomesti z besedo: »tri«.
V 7. členu odloka se doda nov, drugi odstavek z besedilom:
»Za istovrstni dosežek oziroma uspeh se lahko občinsko priznanje podeli le enkrat.«
4. člen
V 8. členu odloka se za četrto alinejo doda nova, peta alineja z besedilom:
»pisno soglasje kandidata oziroma kandidatov«.
5. člen
V 12. členu odloka se besedilo: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« črta in nadomesti z besedilom: »Občinska uprava Občine Vipava.«
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 09900-001/2000-2
Vipava, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti