Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1893. Sprememba Statuta Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o., stran 5096.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 50/12 in 15/14) je župan Občine Šentrupert, po predhodnem soglasju Statutarno pravne komisije z dne 5. 6. 2014, dne 10. 6. 2014 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1. člen
V Statutu Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/12) se v tretjem odstavek 4. člena besedilo »Šentrupert 33« nadomesti z besedilom »Slovenska vas«.
2. člen
V 5. členu se besedilo »Šentrupert 33« nadomesti z besedilom »Slovenska vas 5«.
3. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg osnovnih dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, sodi med dejavnosti podjetja še:
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.210 Proizvodnja plina
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
42.110 Gradnja cest
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
52.100 Skladiščenje
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.140 Kinematografska dejavnost
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti izobraževanja.«
4. člen
Sprememba statuta začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0031/2012-10
Šentrupert, dne 10. junija 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti