Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1889. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve v Občini Prebold, stran 5079.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve v Občini Prebold
1. člen
S tem odlokom se določi delno povračilo stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v občinski svet in za volitve župana v Občini Prebold.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,25 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.
4. člen
Do delne povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,16 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu glasovanja, upravičena do povračila stroškov v višini 0,10 EUR na dobljeni glas v drugem krogu glasovanja.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Prebold v roku 30 dni po potrditvi predloženega poročila občinskemu svetu.
Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o virih sredstev in načinu njihove porabe ter vse podatke iz 18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na obrazcih, predpisanih v 20. členu Zakona o volilni in referendumski kampanji.
5. člen.
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o delnem povračilu stroškov za organizatorje volilne kampanje (Uradni list RS, št. 77/02).
6. člen.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti