Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Naklo, stran 5071.

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je občinski svet na 23. redni seji dne 21. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Naklo
1. člen
V Odloku o območjih naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 37/1995) – v nadaljevanju: Odlok – se v 3. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Nadaljevanje ulice KRAKOVO se podaljša tudi na del parc.št. 697 in 698, k.o. Naklo. Novi del ulice KRAKOVO je namenjen javnemu dostopu do naslednjih zemljiških parcel, ki so tudi mejne parcele cestni parceli: parc. št. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 in 709 – vse k.o. Naklo.
(3) Nadaljevanje ulice POKOPALIŠKA POT se podaljša po parc. št. 696 in parc. št. 697 – obe k.o. Naklo. Novi del ulice POKOPALIŠKA POT je namenjen javnemu dostopu do naslednjih zemljiških parcel, ki so tudi mejne parcele cestnim parcelam: 700, 701, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 in 719 – vse k.o. Naklo.«
2. člen
Dosedanji drugi odstavek 3. člena postane četrti odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-0002/2014
Naklo, dne 21. maja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost